I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us

November 5, 2017

בשנים האחרונות אנחנו עדים לגידול משמעותי בהיקף ההתעניינות של לקוחות בנטילת משכנתאות לצורך השקעות בנדל"ן מניב (נדלן להשכרה). הסיבה לכך פשוטה מאד : הריבית האפסית המתקבלת כיום על פיקדונות, יחד עם הסיכון הגבוה הקיים כיום בהשקעה בשוק ההון מפנה אנשים רבים להשקיע את כספם ואת...

June 3, 2017

לאחרונה, אנו נתקלים בלקוחות רבים המעוניינים לרכוש דירה, אך מתחבטים בשאלה איזה מסלול משכנתא הינו המומלץ ביותר ?

על מנת לענות על השאלה הזאת פירטנו את רשימת המסלולים הקיימים מהכדאי ביותר לטעמנו בימים אלה, עד למסלולים הפחות מומלצים. יש לזכור כי בעת לקיחת משכנתא ועל מנת למזע...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

September 10, 2017

Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Archive
Please reload