I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us

מחירי הנדל"ן העולים בארצנו הקטנה, יחד עם התשואות הנמוכות שמתקבלות על ההשקעה בהם, מושכות יותר ויותר ישראלים עם כסף נזיל להשקיע בנדל"ן מעבר לים.

לא מעט זוגות צעירים מבינים שרכישת דירה בארץ הקודש דורשת העמדת הון ראשוני של 25% מערך הדירה (ניתן לקבל משכנתא מקסימלית בגובה 75%...

August 5, 2017

קשישים רבים מגלים כי הכנסותיהן הפנויה מפנסיה, קצבאות, דמי שכירות על נכסים שבבעלותם או ריבית על פיקדונות ותוכניות חסכון, אינן תמיד מספיקות לכלכל אותם בכבוד, ולכן הם מחפשים גורם נוסף שיסייע להם בהגדלת תזרים המזומנים החודשי.

לשם כך נוצרה המשכנתא ההפוכה, אשר מיועדת אך ורק ל...

August 5, 2017

על מנת ליצור ללקוח את תמהיל המשכנתא האופטימלי, אנו ממליצים לרוב להשתמש בכמה מסלולים. כיום קיימים 5 מסלולים עיקריים של משכנתא :

  1. מסלול משכנתא צמוד לריבית "פריים" - ריבית הפריים הינה הריבית הקיימת במשק בתוספת 1.5%, כלומר שאנו לוקחים משכנתא בריבית פריים אנו בעצם חשופים...

August 5, 2017

משכנתא הינה הלוואה לכל דבר, אשר ניתנת ברוב המקרים לתקופות ארוכות טווח, כאשר הערובה להחזרתה הוא שעבודו של הנכס בגינו נלקחת ההלוואה, במילים אחרות לווה המשכנתא מקבל הלוואה לרכישת הדירה ואותה דירה משמשת עירבון להחזר ההלוואה. ברוב המקרים המשכנתא תשולם בתשלומים חודשיים קבועי...

August 5, 2017

השוני בין משכנתא לבין הלוואה רגילה נעוץ בעובדה שבראשונה יש בטוחה משמעותית לבנק מאחורי ההלוואה שהיא אותו נכס מקרקעין לעומת הלוואה רגילה שנוטלים לצורך רכישת רכב, לכיסוי משיכת יתר קיימת בבנק (אוברדרפט), לתשלום בעבור לימודים וכדומה, שלגביהם הביטחונות של הבנק הינן אותו רכב...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

September 10, 2017

Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Archive