רווח מייצג

July 14, 2017

 

רווח מייצג

רווח מייצג הינו הרווח "האמיתי" של החברה ללא התחשבות בהכנסות/הוצאות חד פעמיות, הפרשות חשבונאיות לא מייצגות, או שינויים קיצוניים שלא אמורים לשרור לאורך זמן.

נהוג לבחון את הרווחיות שנה-שנתיים אחורה, על מנת לבחון את קו התפתחות הרווח הכללי, וממנו להסיק בעצם מהו הרווח המייצג .

לסיכום ניתן לומר כי הרווח המייצג הינו הרווח החשבונאי ע"פ דוח רווח והפסד בכפוף לשינויים הבאים:

  1. תיקון העבר - נטרול סעיפים מיוחדים שהיו בעבר, אך לא צפויים להיות בעתיד.

  2. שילוב תחזיות לעתיד.

 

דוגמא

להלן נתונים לשנת 2007 :

  1. רווח לפני מס 3,800 אלפי ₪.

  2. לחברה תיק השקעות בסכום של 5,000 אלפי ₪. בשנת 2007 התשואה על תיק ההשקעות עמדה על 8%. התשואה הסבירה על תיק השקעות מסוג זה היא 5%.

  3. החברה מכרה השנה ציוד שעלותו המופחתת ליום המכירה עמדה על 5,300 אלפי ₪ תמורת 5,000 אלפי ₪ בלבד.

  4. בסעיף עלות המכירות כלולה הנחה חד פעמית מספק בגין פיצוי על איחור במסירת הסחורה לחברה בסך 200 אלפי ₪.

  5. לחברה הלוואה לז"א בסך 3,000 אלפי ₪ שנתקבלה מבעל מניות בריבית שנתית של 5%. הריבית המקובלת בשוק בגין הלוואות דומות הינה 9% לשנה.

  6. שיעור המס הקיים 30%.

 

 

פתרון

רווח לפני מס ע"פ דוח רווח והפסד       3,800

עליית ערך ניירות ערך                        (150)        =    (8%-5%)  * 5,000            הפסד הון ממכירת ציוד                      300    

הנחה מספק                                   (200)       

הלוואה מבעל מניות                         (120)         =  (9%-5%)  * 3,000

                                                  3,630

                                                *

               (T-1)                                 70%                             

רווח מייצג                                    2,541

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Social Icon