top of page

משכנתא מותאמת אישית

משכנתא לרווקים ולמשפחות חד הוריות – איך עושים את זה נכון וכיצד יושפעו התנאים שתקבלו?

בעת לקיחת משכנתא, חשוב לזכור כי עליכם לחשב בדיוק מהם ההכנסות וההוצאות שלכם בכל חודש ולבדוק מהו סכום המשכנתא שיביא אתכם להחזר חודשי שתוכלו לעמוד בו. אם אתם רווקים או חד-הוריים ואתם לוקחים את המשכנתא שלכם לבד עליכם לחשב בקפידה מהי המשכנתא שלא תפיל אתכם כלכלית.

בדקו מה ההון העצמי שיש לכם והשאירו חלק ממנו בצד. כסף זה יכול להוות פתרון לימים פחות טובים

אחת השאלות הנפוצות ביותר אצל המתעניינים ברכישת נכס או דירה היא השאלה כמה הון עצמי נדרש על-מנת לרכוש את אותו הנכס. בדקו תחילה כמה כסף תוכלו לגייס כהון עצמי לרכישה, אך זכרו להשאיר סכום כסף מסוים בצד, כך שיוכל לשמש אתכם בעת שתצטרכו.

תכננו את הכסף שלכם ואת החזרי המשכנתא, כך שתוכלו להמשיך לשלם את המשכנתא גם אם לא תהיו מועסקים למשך מספר חודשים. דבר זה אינו תלוש מהמציאות של ימינו ויש להיערך לכל תרחיש כלכלי אפשרי.

בדקו מה סך ההכנסות שלכם למשק הבית

סך ההכנסות למשק הבית יחושב לפי ממוצע הכנסותיכם נטו. מדובר בהכנסות ממשכורת, מעסק עצמאי, מנכס מושכר אחר שבבעלותכם, תגמולים, קצבות, דמי מזונות וכל הכנסה אחרת שניתן להוכיח עבור הבנק כי היא קבועה. חשוב לזכור, שבמידה ואתם משלמים מזונות, סכום זה יופחת מגובה ההכנסות שלכם כאשר הבנק ישקול לאשר לכם משכנתא.

בדקו אם אתם עומדים לקבל סכום כסף כלשהו בחמש השנים הבאות

זה יכול להיות מתנה מההורים, קרן השתלמות שנפתחת, מענק חד-פעמי או עסקה גדולה (למשל מכירת נכס אחר). תיבחן האפשרות לפירעון מוקדם של חלק מהמשכנתא על-ידי כספים אלה, כך שהמשכנתא תתוכנן בהתאם לצורך זה ובהתאם לכדאיות הכלכלית. אם אינכם בטוחים, מומלץ מאד להיעזר ביועץ משכנתאות.

חשבו מהו סכום ההחזר החודשי שאתם יכולים לעמוד בו בטווח קצר, בינוני וארוך

חשוב מאוד לבדוק מהו ההחזר החודשי שאתם יכולים לשלם בכל חודש. על-ידי כך, תוכלו לדעת מהי המשכנתא המקסימאלית שיכולה להתאים עבורכם, תוך שמירה על רמת החיים והאיתנות הכלכלית אליה אתם רגילים או שואפים בעתיד.

הגדירו מהו סכום המשכנתא שאתם יכולים לקחת על עצמכם וחפשו אחר נכס מתאים

לאחר שתדעו מהו סכום המשכנתא הרצוי, בדקו איזה נכס ניתן לרכוש עם משכנתא בסכום זה כתוספת להון העצמי שברשותכם. יש לוודא שאינכם חורגים מ- 75% מימון במידה וזו דירתכם הראשונה או 70% במידה והייתה לכם פעם דירה. במידה וזו דירה להשקעה זכרו שתוכלו לקבל כמשכנתא רק עד 50% מערך הדירה שתרכשו.

בדקו אם נדרש ערב למשכנתא

במקרים רבים, לאור העובדה שאתם מפרנסים יחידים של משק הבית, הבנק ידרוש מכם ערב על-מנת לצמצם את הסיכון הכרוך בכך. מטרת הבנק במקרה כזה היא להקטין את הסיכון הכרוך במתן המשכנתא במקרה שלא תוכלו להמשיך לשלם את ההחזרים החודשיים. ערב יופעל ברוב המקרים רק במקרה שתחדלו לשלם את המשכנתא, כצעד מונע למימוש הנכס הממושכן ומכירתו על-ידי הבנק לצורך החזר החוב.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page