top of page

מיחזור משכנתא

מיחזור משכנתא הינו החלפת המשכנתא הקיימת במשכנתא חדשה בתנאים משופרים, הן מבחינת ההחזר החודשי והן מבחינת משך הזמן להחזר. המעבר ממסלול אחד למסלול אחר, שמשמעותו חיסול המשכנתא הקיימת ולקיחת משכנתא חדשה, יביא לחיסכון כספי ניכר המתבטא בעשרות ולעתים אף מאות אלפי שקלים.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page