November 5, 2017

בשנים האחרונות אנחנו עדים לגידול משמעותי בהיקף ההתעניינות של לקוחות בנטילת משכנתאות לצורך השקעות בנדל"ן מניב (נדלן להשכרה). הסיבה לכך פשוטה מאד : הריבית האפסית המתקבלת כיום על פיקדונות, יחד עם הסיכון הגבוה הקיים כיום בהשקעה בשוק ההון מפנה אנשים רבים להשקיע את כספם ואת כספי הבנק (משכנתא) בדירה להשכרה מתוך ידיעה כי התשואה על דירה נעה בין 3% באזור צפון ת"א ואזורי היוקרה ל – 8% בערך, באזורי הפריפריה.

חשוב לציין שאנו רואים בהשקעה בד...

מחירי הנדל"ן העולים בארצנו הקטנה, יחד עם התשואות הנמוכות שמתקבלות על ההשקעה בהם, מושכות יותר ויותר ישראלים עם כסף נזיל להשקיע בנדל"ן מעבר לים.

לא מעט זוגות צעירים מבינים שרכישת דירה בארץ הקודש דורשת העמדת הון ראשוני של 25% מערך הדירה (ניתן לקבל משכנתא מקסימלית בגובה 75% מערך הדירה) דבר שהופך לסיפור לא ריאלי מבחינתם להחזיק דירה בארץ.

חשוב להבין כי השקעה בנדל"ן בחו"ל אינה פשוטה וכי מי שמעוניין לבצע השקעה כאמור נדרש להרבה שיקול דעת...

June 3, 2017

לאחרונה, אנו נתקלים בלקוחות רבים המעוניינים לרכוש דירה, אך מתחבטים בשאלה איזה מסלול משכנתא הינו המומלץ ביותר ?

על מנת לענות על השאלה הזאת פירטנו את רשימת המסלולים הקיימים מהכדאי ביותר לטעמנו בימים אלה, עד למסלולים הפחות מומלצים. יש לזכור כי בעת לקיחת משכנתא ועל מנת למזער את הסיכון ככל שניתן רצוי לחלק את המשכנתא לכמה מסלולים שונים. להלן רשימת המסלולים העיקריים לפי סדר כדאיותם :

א. משכנתא בריבית פריים - לאור הריבית הנמוכה במשק, כי...

Please reload